tez yazdırma platformu

tez yazdırma platformu

Tez Proje Hazırlama

Yüksek lisans tezleri ve projeleri, akademik kariyer yapmak veya yüksek lisans derecesi elde etmek isteyen öğrenciler için okunması gereken süreçlerdir ve kapsamlı araştırmalar gerektirirler. Bu süreçler, lisans eğitimi sonrasındaki akademik kariyerin ilk aşamasını oluşturur ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak daha kolay bir şekilde tamamlanabilirler.

Yüksek lisans çalışmaları özgün ve akademik bir dille yazılmalıdır ve bu nedenle bu süreçte maksimum çaba göstermek son derece önemlidir. Ocak 2015’te YÖK tarafından yayınlanan bir kararla, öğrencilerin hazırladıkları tez çalışmalarının “intihal tespit/özgünlük raporu” ile birlikte sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Tez Proje Hazırlama

Proje yapanlar, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ücretli destek sağlamaktadır. Genellikle, tezsiz programlardan mezun olmak için öğrencilerden bitirme projesi talep edilir. Kimi zamanda lisans aşamasında mezun olacak öğrencilerin bitime projesi yapmaları istenir. Aynı zamanda tez proje hazırlama süreci iki farklı anlamda kullanılsa da, genellikle bu tanımlama lisans sonrası için yapılmaktadır.

Çünkü yükseköğrenim programlarında, tezli ve tezsiz programlar olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. Dersler, her iki seçenek için de zorunlu olduğundan, farklılık sadece hazırlanacak bilimsel çalışmanın özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Yazım ve bilimsel prensipler açısından değerlendirilmesi yapılması durumunda, tez ve proje arasında göze çarpan bir ayrım yoktur. Aslında, bilimsel anlamda bir ödev de aynı sınıfta değerlendirilebilir. Ancak, günümüz koşulları içinde birçok proje daha basit bir çalışma olarak değerlendirilmektedir.

 Tez Proje Hazırlama Yazım Kuralları

Üniversiteler, kendi yönergelerine uygun olarak Lisans Bitirme Ödevi/Projesi kurallarını belirlemekte ve istenen içerikler genel olarak benzerlik gösterir. Genel olarak tez ödevi hazırlama yazım kuralları şu şekildedir;

Lisans Bitirme Ödevi, 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak 1,5 satır aralığı ile A4 sayfa boyutunda yazılmalıdır. Sol kenarda 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm, kenarlarda ise 2,5 cm boşluk bırakılması gerekmektedir.

Özet, İçindekiler ve İç Kapak gibi son sayfa dışındaki tüm sayfaların alt ortasında sayfa numaraları verilmelidir.

Lisans Bitirme Ödevi, Giriş, Materyal, Yöntem, Sonuçlar ve Kaynaklar bölümlerinden oluşur. Buna ek olarak “Ekler” bölümü de eklenebilir.

Lisans Bitirme Tezleri genellikle üç nüsha olarak basılır, ikisi üniversiteye teslim edilirken bir nüsha size kalır.

Lisans Bitirme Ödevi/Projesi yazanların dikkat etmesi gereken birçok detay vardır ve bu kurallar özgünleştirilerek kullanılmalıdır. Bu sayede benzerliklerden kaçınılabilir.

 Tez Proje Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Atılan ve atılacak adımların araştırma sürecinde mantıklı ve akılda kalıcı olduğu görülse de, tez yazım aşamasında nasıl kurgulanacağı belirsizliklerle karşılaşılabilir. Bu nedenle, temel beklentiler şöyle sıralanabilir:

Tez yazımına başlarken, anlatılacak konunun ve tezin kurgusunun düşünülmesi ilk adımdır. Araştırma sürecinde yapılan çalışmaların tamamının tezde yer alması uygun olmayabilir. Daha sonra, tezin genel omurgası oluşturulur ve önce ana bölüm başlıkları, daha sonra da her bir bölüm başlığında yer alacak alt bölüm başlıkları belirlenir. Bu, metnin yazılmasında büyük kolaylık sağlar.

 Tez Hazırlama Süreci Nasıl İlerler?

Tez hazırlama sürecinde, ilk sayfadan başlamak veya deneyleri kronolojik olarak sıralamak, mantıklı olsa da, genellikle zordur. Özellikle tezde yer alan deneyler veya benzetimler, belirli bir sebep-sonuç ilişkisi bağlamında düşünülüp yapıldığından, kronolojik sıralamada bu ilişkinin anlatılması çoğunlukla zor bir işlemdir. Deneylerin neden yapıldığı ve yapılan deneylerden alınan sonuçların nasıl yorumlanması gerektiği, temel amaçtır.

Metin yazılırken, öncelikle geçmiş çalışmalar kısmından başlamak, daha sonra tez konusunu anlatan ve teorinin verildiği bölümü yazmak, ardından deneyler, bulgular ve sonuçları ele almak, son olarak da giriş ve sonuç kısımlarını yazmak önerilir.

 Yüksek Lisans Proje Konuları Nedir?

Eğitim seviyesi yükseldikçe, ödevlerin ve sorumlulukların arttığı ve zorlaştığı açıktır. Stajlar, bitirme tezleri ve proje ödevleri gibi ek zorluklar da ortaya çıkmaktadır. Özellikle tezsiz yüksek lisans projeleri, konuların belirlenmesi aşamasında pek çok öğrenci için korkulu rüyadır.

Bu proje ödevleri tez hazırlamaya benzeyebilir ve özenli bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle, proje konularının belirlenmesi aşamasında profesyonel bir destek almak, projenin yazım sürecinden teslim edilmesine kadar olan aşamaların pratik bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme ödevleri, tez hazırlama sürecine oldukça yakındır. Projenin zamanında teslim edilmemesi, yüksek lisans derecesinin tamamlanamamasına neden olabilir.

Bu nedenle, erken bir aşamada iyi bir konu belirlemek ve çalışmalara başlamak önemlidir. Ayrıca, proje ödevinin nasıl hazırlanacağına dair bilgi sahibi olmak da önemlidir. Nitelikli bir danışmanlık firmasından profesyonel destek almak, yüksek lisans proje ödevi konuları için akıllıca bir seçenek olabilir.

Yüksek Lisans Proje Ödevi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Tezsiz yüksek lisans proje ödevi yazım süreci, kolay ve rahat bir- şekilde geçirilmesi için önemli konuları kapsar. Bu nedenle, ilgi alanınıza uygun ve keyifle çalışabileceğiniz bir konu seçimi, kontrol edilebilir bir süreç sunar. Konu seçiminde zorlanıyorsanız, danışmanınızla birlikte çalışarak, size en uygun konuyu belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, proje ödevi sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunlar için danışmanınızla iletişim halinde olmanız önemlidir. Danışmanınız size gereken bilgi ve desteği sağlamalıdır. Yazım aşamasında da, üniversitenin belirlediği yazım kılavuzuna uygun olarak hareket etmek, ödevinizin başarısı açısından önemlidir.