Akademik Çalışmalarınızda Memnuniyet Garantisi Hızlı ve Yenilikçi Yaklaşım

Yüksek Lisans tezlerinde ise öğrenciler içerik oluşturma ve metodolojik yaklaşım kazanımlarına ihtiyaç duyar. Genel olarak yüksek lisans tezleri 90-100 sayfa arasında çalışılır. Regresyon tez olarak tezli-tezsiz bitirme projelerinde öğrencilere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bunu üniversitenizin tez yazım kılavuzuna ve intihal oranına uygun yapıyoruz.

Doktora tezleri lisansüstü eğitimin bitişi ve akademik hayatın başlangıcı olduğundan oldukça önemli bir yere sahip, doktora tezlerinizi alanınızda daha önce doktorasını tamamlamış akademik kadromuzdan danışmanlık hizmeti alacaktır. Doktora tezlerimiz ise genelde150-300 sayfa arasında değişmektedir. Doktora süreci uzunca bir süreç olduğundan kaynaklı her aşamasında teyit içinde olacağız.

Lisansüstü öğrencilerin ve akademisyenlerin çokça yazmak istediği makale yazımı konusunda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Makale danışmanlığımızı ise İngilizce, Almanca Fransızca ve Türkçe dillerde hizmet vermekteyiz.

İntihal düşürmede ise yaptığınız çalışmaların oranı yüksekse eğer biz yaptığımız revizelerle intihal oranınızı istediğiniz seviyeye çekebilmekteyiz.