İyi Bir Makale Nasıl Yazılır?

Genel itibari ile iyi akademik dergilerdeki iyi makalelerin belli bir şablona belli bir teknik yapıya sahip olduğunu göreceksiniz.  Kişiden kişiye değişen birçok yazım tekniği var elbette belli bir sınırlar içerisinde olduğu sürece tüm alanlar olmasa da sosyal bilimlerin hepsinde ve belli oranda temel bilimlerin hepsinde bu teknik yapıya sahiptir. Öncelikle makalenin giriş kısmı çok önemlidir çünkü ilk oraya bakılır ve buradan bir önyargıya varılır makalenin iyi olup olmayacağına. Giriş kısmı çok uzun tutulmamalıdır elbette ki makalenizin konusuna göre değişmektedir fakat bir sayfa genelde kabul görülmektedir. Olabildiğince kısa yazmak makaleyi yazan kişi adına bir avantajdır.

Giriş kısmı 3 tane ana unsur içermelidir hem kısa olmalı hem de bu 3 ana unsuru içermelidir. Öncelikle yazılması gereken şu, konu neden önemli olduğunu dair emareler bulunmalı ki hakemleri ikna edebilesiniz. Yani bu makalenin girişini okuyan birin ilgisini çekmelisiniz. Örneğin karşınızdaki kişinin ilgisini rakamlarla çekebilirsiniz mesela internet kullanımı oranı yüzde %1800 arttı gibi eğer internet kullanımı ile alakalıysa makaleniz. Tabi bu rakamları söylerken kaynağı belirterek atıfta bulunmak zorundasınız. Her kullandığınız bu tarz cümlelerin hepsini atıflı olmak zorunda çünkü bunlar birer bireysel düşünce değildir.

İyi Bir Makale Yazmak İçin Neler Gereklidir?

İkinci önemli unsur ise sorun ne? İkinci unsur ise sorunun ne olduğu anlatmaktır. Örneğin internet üzerinden alışverişi anlatıyorsunuz ama mesela internet üzerinde alışveriş yaparken de tatmin duygusu az veya güvenilirlik duygusu kayboluyor gibi örneklerle açıklamak

Üçüncü ve son unsur ise sorunun çözümüne dair bilgiler yer alıyor. Sorununuzun çözümü için sunacağınız bir teori ile olgunun açıklanmasını sağlayabilirsiniz.

Makalelerde bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur ise hipotez örgüsünün olması eğer bir hipoteziniz var ise bunun literatüre dayanan bir açıklaması olması gerekiyor bunu hakemleri ikna etmek için mutlaka hipotez örgüsü yer almalı eğer makalenizin iyi bir dergide yayınlanmasının istiyorsanız. Bir diğer nokta ise teorik arka plan yaparken atıfta bulunduğunuz aynı konu hakkında çalışmaları alt alta sıralamak bunun yerine olgudan bahsettikten sonra çalışmaları yapan kişileri parantez içinde bahsetmek yeterlidir. Hepsini bir araya koymak gerekiyor.

Sonuç kısmını bazı dergiler tartışma ve sonuç olarak ayrı ayrı istiyor bazı dergiler ise tartışmanın altında sonuç kısmını görmek istiyor. Aslında sonuç kısmı teknik ve basit bir bölüm hipotezlerinizin ne olduğunu ve desteklenip desteklenmediğini söylüyorsunuz. Tartışma kısmında ise teorik katkı ve alandan alana değişmekle beraber uygulamacıların içinde bir katkınız olması gerekmektedir. Açıklanması gereken başka bir unsur ise kısıtlar ve gelecek araştırmalar için önerilerdir. Tartışma kısmı için bakış açınız şöyle olmalı mesela makalenizi hiç okumamış birini düşünün makalenizi okumadan direkt olarak tartışma kısmını okuduğunu düşünün böyle yazmaya başlamanız tartışma kısmını. Bu bakış açısıyla yazdığınız zaman ilk önce makalenizin amacından bahsedersiniz ve katkısı ne oldu bu amaç doğrultusunda diye yazarsanız eğer tartışmayı doğru başlamış olursunuz. Ardından bulduğunuz sonuçlara hızlıca değinirsiniz ve mutlaka bu teorik arka planla tartışılmalı bu kısım kesinlikle kendi düşünceleriniz gibi yazmak yanlıştır. Sonuçların ışığında başka çalışmalara da atıfta bulunarak bu kısım yazılmalıdır.